FANDOM


Gezegen, SWOTF'un temeLidir... Oyunda herhangi bir evrene kayIt oLan her oyuncunun bir Ana Gezegen'i oLur... Ana Gezegen'de oyuna başLayIp gerekLi teknikLer üretiLdikten sonra, en fazLa 8 adet oLmak üzere yeni gezegen aLInabiLir... Ana Gezegen dI$Indaki bu gezegenLere KoLoni adI veriLir, koLoni aLma görevine ise KoLoniLe$tirme denir...

MadenLer ve diğer BinaLar gezegenLerde yapILIrLar... Benzer $ekiLde GemiLer de gezegenLerdeki Tersane'Lerde üretiLirLer, ve konu$LanIrLar... Her fiLo hareketinin ba$LangIcI bir gezegen ya da Ay'dIr, ve Sava$'Lar fiLoLar bir gezegen ya da ay'da konu$LanmI$ken ya da bu koordinatLara vardIkLarInda gerçekLe$ir; uzay bo$LuGunda hareket haLinde oLduğu varsayILan fiLoLar iLe sava$ oLmaz...

GezegenLer farkLI büyükLükLerde oLurLar, büyükLüğün birimi ALan'dIr... SWOTF'da Ana Gezegen'in büyükLüğü tüm oyuncuLar için e$it oLup 210 aLan'dIr... KoLoniLerin büyükLüğü ise rastgeLe beLirLenir; bunun için yazILImda bir aLgoritma öngörüLmüşse de ben biLmiyorum... Ay'LarIn aLanI ise ayrI bir sisteme sahip oLup iLgiLi ba$LIkta açIkLandI...

Ana Gezegen dI$Indaki tüm gezegenLer, yani koLoniLer, oyun sahibi tarafIndan terkediLebiLir... Bunun için terkediLecek gezegen seçiLir, isminin üzerine tIkLanIp Gezegeni Terket sekmesi seçiLir...

Her gezegenin Evren'de bir Koordinat'I vardIr... BeLirLi ko$uLLarda gezegen iLe aynI koordinatda bir ay da oLu$abiLir... Harabe ALanI da bu koordinatLarda oLu$ur...

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki