FANDOM


Bu kategori'de SWOTF iLe iLgiLi ki$iLerin tanıtımı yapILacaktır... iLgiLi ki$iLer tanımı; oyuncuLarı, yöneticiLeri, yaLnızca foruma takıLıp hariçten gazeL okuyanLarı; özetLe bir $ekiLde SWOTF iLe tanı$mı$ tüm ki$iLeri içermektedir... Lütfen; bari burada muLti yapmayın, ve yazdıkLarınızLa insanLarı incitmeyin...Aqrepp Edit


aka BeyazAkrep...

GerCek adInI biLen biLir; biLmeyenLerin öğrenmesine gerek görüLmemi$ demektir... Öğrenmesine gerek görüLmediği haLde bir $ekiLde öğrenenLerin, kuLLanmaması önemLe rica oLunur...

GeneL Cerrah; ya$amak denirse İstanbuL'da ya$ıyor...

Centaur ve Orion'da buLundu; i$ yoğunLuğu ve aiLevi nedenLerLe haLen yarı aktif oLarak Centaur'da devam ediyor...

En biLindik özeLLiği, forumda oLmadık nedenLerLe sürekLi ban yemesi...BeyazAkrep

Fakîr-i pâdi$eh-âsâ gedâ-yı muhte$emem...Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki